3K BATTERY

3K Battery แบตเตอรี่สัญชาติไทย ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับสากล รวมทั้ง 3K Battery ยังเป็นผู้นำในตลาดแบตเตอรี่ของเมืองไทยอีกด้วย แบรนด์3K Battery ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยทีบริษัทไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและส่งออกต่างประเทศ ส่วนในประเทศจะมีบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายในประเทศ และเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

มาตรฐานคุณภาพสินค้าของ 3K Battery อยู่ในระดับสากล ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS1649 จึงทำให้ 3K Battery เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ 3K Battery ยังมีการคิดและการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ และ ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรถยนต์ อีกทั้ง 3K Battery มีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดแบตเตอรี่ของเมืองไทย และจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้แบตเตอรี่ของคนไทยก้าวไกลไปทั่วโลก ทำให้ทาง 3K Battery ได้มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างหนัก เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

รุ่นแบตเตอรี่

 

 

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด

เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่

• การประกอบกลับช่องเซล ( Cell Reversal )
• ช็อตหรือลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit )
• แกนขาด สะพานไฟขาด ( Disconnection)
• แกนขั้วขาด ( Terminal / pole Disconnection )

***ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน***

ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

     • มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันเดือนปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งานหรือไม่ตอกเลขวันที่ใช้งาน

พ้นระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนด

     • SOLAR BATTERY รับประกัน 12 เดือน

ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

   • เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
   • เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
   • เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
   • เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น
   • เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)
   • เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
   • ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก
   • การอัดประจุไฟมากเกินไป ( Overcharging ) หรือการขาดการอัดประจุไฟ( Over discharging )
   • เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก

ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น

   • ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ ( Dry conditioned )
   • ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ
   • ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
   • สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย
   • ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์ **

Visitors: 50,465